interval analysis

Управління процесом математичного моделювання динаміки концентрацій шкідливих речовин на основі онтологічного підходу

Проблема побудови математичної моделі динаміки концентрацій діоксиду азоту на різних ділянках міста розглянута в цій статті. Розглянуто особливості побудови таких моделей на основі періодичного вимірювання концентрацій шкідливих речовин та ідентифікації на основі отриманих вимірювань.

Метод оцінювання множини розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь з оптимізованою процедурою вибору «насиченого блоку»

Обґрунтовано необхідність застосування нового методу формування набору базових рівнянь у задачі локалізації розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь ( ІСЛАР) на основі “ насиченого блоку”, який ґрунтується на розв’язуванні оптимізаційної задачі.  За критерій обрано мінімізацію максимальної похибки прогнозування інтервальними моделями, параметри яких належать області локалізації розв’язків ІСЛАР.