Рассел

Ознайомленість та дескрипції у ранній філософії Бертрана Рассела. (Науково-дослідна стаття)

Метою цієї статті є аналіз ранніх теорій ознайомленості та дескрипцій Рассела. Він намагався запропонувати розв'язання проблеми Майнонґа сутностей, які не існують, і він використав формальну логіку для розробки теорії визначених дескрипцій, яка була пов’язана з гносеологічним принципом обізнаності. Я погоджуюся з думкою, що історичний Рассел змінив деякі свої погляди, але принцип обізнаності залишився «структурним ядром» у його філософії. Автор стверджує, що обізнаність також є регулятивним принципом його логічного атомізму, навіть якщо, на перший погляд, його основний інтерес був іншим.

Твардовський та Рассел про неіснуючі предмети, істину та передбачення. Порівняльне дослідження

Реконструйовано та порівняно погляди двох відомих філософів, які є засновниками аналітичної філософії, а саме: Казимира Твардовського та Бертрана Рассела. Порівняльний аналіз ґрунтується на їхніх поглядах на істину, передбачення і природу неіснуючих предметів. Автор стверджує, що Казимир Твардовський зосереджується на критиці кореспондентської теорії істини Бертрана Рассела та її реалізації в його книжці “Проблеми філософії”. Автор доходить висновку, що Казимиру Твардовському вдалося знайти серединний шлях між психологізмом і платонізмом у логіці та епістемології.