кореспондентська теорія істини

Твардовський та Рассел про неіснуючі предмети, істину та передбачення. Порівняльне дослідження

Реконструйовано та порівняно погляди двох відомих філософів, які є засновниками аналітичної філософії, а саме: Казимира Твардовського та Бертрана Рассела. Порівняльний аналіз ґрунтується на їхніх поглядах на істину, передбачення і природу неіснуючих предметів. Автор стверджує, що Казимир Твардовський зосереджується на критиці кореспондентської теорії істини Бертрана Рассела та її реалізації в його книжці “Проблеми філософії”. Автор доходить висновку, що Казимиру Твардовському вдалося знайти серединний шлях між психологізмом і платонізмом у логіці та епістемології.

Когерентна концепція істини в сучасному гуманітарно-науковому знанні (до проблеми співвідношення природничо-наукового і гуманітарного знання)

Проблему співвідношення природничо-наукового та гуманітарно-наукового знання обговорено в контексті категорії істини. Розглянуто три основні концепції істини кореспондентну, прагматистську та когерентну. Прагматистська і когерентна концепції проаналізовані у межах некласичної епістемології як альтернативні щодо кореспондентної концепції. Стверджено пріоритет когерентної концепції під час обговорення проблематики гуманітарного знання.