зміщення осі обертання планети

Геодинамічна еволюція фігури Землі та Марса

Розглядається вплив підняття Дарвіна в Тихому океані, яке, можливо, існувало в еволюційній історії Землі, на зміну її швидкості обертання і положення полюса. Аналогічні розрахунки виконано для Марса у зв’язку з еволюційним вулканічним підняттям Тарсіс.