Геодинамічна еволюція фігури Землі та Марса

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.038
Надіслано: Грудень 19, 2012
1
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”

Розглядається вплив підняття Дарвіна в Тихому океані, яке, можливо, існувало в еволюційній історії Землі, на зміну її швидкості обертання і положення полюса. Аналогічні розрахунки виконано для Марса у зв’язку з еволюційним вулканічним підняттям Тарсіс.

  1. Манк У., Макдональд. Т. Вращения Земли. – М.: Мир, 1964. – 384 с.
  2. Машимов М.М. Планетарные теории геодезии. –М.: Недра, 1982. – 261 с.
  3. Менард Г.У. Геология дна Тихого океана. – М.: Мир, 1966. – 275 с.
  4. Мещеряков Г.А., Церклевич А.Л. Гравитационное поле, фигура и внутреннее строение Марса. – К.: Наук. думка, 1987. – 240 с.
  5. Монин А.С. Вращение Земли и климат. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 112 с.
  6. Тяпкин К.Ф., Кивелюк К.Ф. Изучение разломных структур геолого-геофизическими методами. – М.: Недра, 1982. – 239 с.
  7. Церклевич А.Л. Гравітаційне поле і тектоніка пла­нет // Геоінформаційний моніторинг навко­лишнього середовища: GPS і GIS – техноло-
    гії. – Львів–Алушта. – 2009. – с. 130–140.
  8. Maloof A., Halverson G. Ось вращения Земли в прошлом менялась. – http://www.membrana.ru/ particle/10507 (2006 р.).