атмосферний інфразвук

Виявлення аномальних подій в літосфері при наземному моніторингу інфразвукового та геоелектричного полів

Розглянуто взаємозв'язок інфразвукового та геоелектричного поля в атмосфері із сейсмічною активністю в заданому регіоні. Для аналізу використано модель стаціонарного випадкового процесу. Простежено узгодженість спектральних характеристик інфразвуку і сейсмічної активності під час деяких сейсмічних подій. Аналіз проведених досліджень засвідчує зміну характеристик інфразвуку та геоелектричного поля за кілька днів до землетрусу.

Дослідження атмосферного інфразвуку на режимній геофізичній станції “Берегове” у Закарпатті

Подано перші результати досліджень атмосферного інфразвуку на режимній геофізичній станції “Берегове” у Закарпатті. Описано особливості методики досліджень та апаратуру, наведено та коротко проаналізовано отримані дані, окреслено напрями подальших досліджень.