границя „Мохо”

Сучасні уявлення про глибинну геологічну будову Карпатського регіону на основі прямого 3D моделювання гравітаційного поля

Робота присвячена питанню вивчення глибинної тектонічної будови Українських Карпат. На основі результатів раніше виконаних сейсмічних досліджень, геологічних побудов, петрофізичної та свердловинної інформації, створена просторова модель глибинної будови літосфери в межах Карпатського регіону. Зроблена оцінка адекватності моделі з точки зору її відповідності гравітаційному полю. Результати досліджень дозволили обґрунтувати необхідність щодо проведення регіональних комплексних робіт по створенню узгодженої моделі глибинної будови Карпат.

Нові перспективні райони, відклади і типи пасток вуглеводнів у піднасувних зонах Українських карпат

Пропонується новий район пошуку вуглеводнів у „крайовому валі” Євразійської платформи в Закарпатті. Продуктивні комплекси: девон, карбон, юра, крейда, палеоген, неоген. Можливі різноманітні типи пасток.