Сучасні уявлення про глибинну геологічну будову Карпатського регіону на основі прямого 3D моделювання гравітаційного поля

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
3
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
4
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"
5
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
6
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Робота присвячена питанню вивчення глибинної тектонічної будови Українських Карпат. На основі результатів раніше виконаних сейсмічних досліджень, геологічних побудов, петрофізичної та свердловинної інформації, створена просторова модель глибинної будови літосфери в межах Карпатського регіону. Зроблена оцінка адекватності моделі з точки зору її відповідності гравітаційному полю. Результати досліджень дозволили обґрунтувати необхідність щодо проведення регіональних комплексних робіт по створенню узгодженої моделі глибинної будови Карпат.

  1. Геологія і корисні копалини України : атлас; голов. ред. Л.С. Галецький.; НАНУ , Мін. екології та природних ресурсів. – К.: Такі справи, – 2001. ‑ 168 с. – ISBN 966-02-2139-8.
  2. Онищук О.М., Федченко  Т.О., Петров-ський О.П., Бодлак П.М., Яремин І.Я., Казюка І.М. Оцінка адекватності існуючих геологічних уявлень про глибинну будову північно-західної частини Карпатської НГП на основі 3D інтегрального геолого-геофізичного моделювання//Нафтогазова геофізика–інноваційні технології.–Матеріали конференції.–Ів.-Франківськ.–2011.–С.167-171.
  3. Петровський О.П., Бодлак П.М., Федченко Т.О., Костик А.О., Яремин І.Я., Гневуш В.В. Сучасна просторова геолого-геофізична модель глибинної будови південно-східної частини Карпатського НГП та її адекватність гравітаційному полю.//Нафтогазова геофізика–інноваційні технології.–Матеріали конференції.–Ів.-Франківськ.–2009.–С.223-227.
  4. Петровський О.П., та ін.. Технологія інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних і результати її застосування в Карпатському регіоні для детального вивчення геологічних об'єктів, перспективних на нафту і газ//Науковий вісник ІФНТУНГ. № 3(4), 2002р. До конференції "Геологічна будова Карпат".-С.159-165.
  5. Соллогуб В.Б. Литосфера Украины. Киев: Наук. думка, 1986.– 183 с.
  6. Соллогуб В.Б., и др. Структура земной коры Центральной и Восточной Европы по данным геофизических исследований. // - Наук. думка, – 1980, – 206с.