імітаційна модель

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКУ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРА ПАКЕТІВ БЕРКЛІ

В роботі запропоновано використати інструмент Linux – фільтр пакетів Берклі (англ. Berkeley Packet Filter) для автоматизації дослідження трафіку в комп'ютерних мережах. Розроблено структуру програмного засобу, яка базується на модульному принципі, що дає змогу швидко вдосконалювати та модернізувати систему.

Метод та імітаційна модель синтезу баркероподібних кодових послідовностей

З’ясовано, що завадостійкість є однією з істотних характеристик сучасних систем бездротового прийому/передачі даних. Визначено, що задачі управління безпілотними апаратами та мобільними робототехнічними комплексами підвищення завадостійкості каналів передачі даних є актуальною проблемою. Досліджено, що баркероподібні кодові послідовності, на підставі ідеальних кільцевих в'язанок, забезпечують збільшення потужності отриманих послідовностей завдяки оптимізації параметрів використовуваних ідеальних кільцевих в'язанок.

Застосування імітаційних моделей для управління ризиками ІТ-проектів

Розглянуто імітаційні моделі аналізу ризиків ІТ-проектів та запропоновано інформаційну систему для програмної реалізації цих моделей.

Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive MEMS accelerometer using MATLAB/Simulink environment

Розроблено імітаційну модель механічної компоненти повністю диференційного ємнісного МЕМС акселерометра в середовищі MATLAB/Simulink. Модель дає змогу моделювати переміщення робочої маси, зміну ємностей вимірювальних конденсаторів чутливого елемента, чутливість мікродавача від прикладеного прискорення, а також проводити часовий аналіз інтегрального пристрою на системному рівні проектування.

Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання

This paper deals with questions of construction of mathematical and simulation models of optimal placement of objects, formalization of tasks and building placement algorithm solving problems of optimum allocation of objects by simulation.