3D-сканер

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІНІЇ ЛАЗЕРА ДЛЯ ПРИСТРОЇВ 3D-СКАНУВАННЯ

Проведено порівняльний аналіз алгоритмів визначення та розпізнавання центру лазерної лінії, описано проблематику у цьому напрямі, принцип дії, негативні та позитивні сторони кожного методу. Показано можливості їх застосування за допомогою програмного коду. Тестування алгоритмів проведено із використанням засобів мови Python і бібліотеки OpenCV. Продемонстровано, що якість фінального результату у методі екстремумів значною мірою залежить від якості підібраних параметрів для фільтру Баттерворта.

Comparative analysis of algorithms for projected laser line identification and recognition for 3d scanning devices

Проведено порівняльний аналіз алгоритмів визначення та розпізнавання лінії лазер- ного випромінювання, описано принцип дії, негативні і позитивні сторони кожного методу, а також показано можливості їхнього застосування для пристроїв 3D-сканування. Тесту- вання алгоритмів проведено на експериментальній установці з використанням засобів С++ і бібліотеки OpenCV. Показано, що залежно від розмірів зображення та деталізації вхідного зображення слід рекомендувати той чи інший алгоритм

Використання сучасних технологій геодезичної зйомки

Наведені приклади застосування сучасних технологій для підвищення ефективності геодезичної зйомки. Сучасні технології, такі як сканування тривимірних об’єктів або використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА), можуть бути успішно впроваджені для підвищення ефективності, зокрема точності комплексних вимірювань високих будівель або недоступних районів. Наведено приклад вимірювання впливу швидкості вітру на коливання радіостанції Глівіце. Радіостанція є однією з найстаріших, найвищою дерев’яною вежею в Європі, а також є важливим об’єктом культурної спадщини.