Transcarpathian deep

Особливості застосування прямих методів геодинамічних досліджень в умовах Українського щита і Закарпаття

На прикладі різних геологічних ситуацій (Українського щита і Закарпатського прогину) показані ефективність і інформативність застосування комплексу геофізичних методів геодинамічного напрямку для виявлення тектонічних структур в фундаменті, визначення їх динаміки і прогнозного застосування.