Особливості застосування прямих методів геодинамічних досліджень в умовах Українського щита і Закарпаття

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

На прикладі різних геологічних ситуацій (Українського щита і Закарпатського прогину) показані ефективність і інформативність застосування комплексу геофізичних методів геодинамічного напрямку для виявлення тектонічних структур в фундаменті, визначення їх динаміки і прогнозного застосування.

1. Басанцева М.Е., Воєвода Б.И. Необходи­мость геодинамического картирования территорий для обеспечения устойчивого развития регионов II Збірник доповідей І Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". - Т. 2. - 2002.-С. 116-117.

2. Панов Б.С., Рябоштан Ю. С., Трахтами- ров Е.П. и др. О новом методе структурно- геодинамических исследований // Сов. геология. — 1984. - № 1.

3. Панов Б.С., Трахтамиров Е.П. Новое в геолого-геофизических исследованиях. // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. - 1993. — №3.

4.Толстой М.І., Шабатура О.В. Онищук І.І., Бичок В.Д. Вивчення неогеодинамічних особливостей порід фундаменту за даними екогеофізичних досліджень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2002. - № 2. - С. 40-45.

5. Толстой М.І., Шабатура О.В. Онищук І.І., Бичок В.Д. Неогеодинамічні особливості порід кристалічного фундаменту природного заказника “Жуків Хутір” за даними екогеофізичних досліджень II Вісник ‘Теологія”. - 2003. - № 25. - С. 64-68.

6. Алехин В.И. Проблемы общей и региональной геологии. - Новосибирск: Наука, 1971.-С. 33-36.

7. Панов Б.С., Трахтамиров Е.П., Рябоштан Ю.С., Алехин В.И. Осадочные породы и руды. - Киев: Наук, думка, 1980. - С. 101111.

8. Алехин В.И., Пристанская М.В., Тобиаш В.Э., Койнаш П.В. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія гірничо-геологічна. — Донецьк: ДонДТУ. - 2002. - Вип. 45. -С. 107-112.

9. Геолого-радиологичсское картирование масштаба 1:100000. Отчет партии геологоэкологических исследований за 1989-1997 гг. / В.П. Дудкин, Т.М. Егорова, A.A. Ващенко, Н.В. Беспалый и др. / Титул 632189. - К.: ГГП ’’Севукргеология”, 1997.

10. Геохимия, петрофизика и вопросы генезиса новейших вулканитов Советских Карпат // Под ред. проф. М.И. Толстого. - Киев: Изд. об. “Вища школа”, 1976. - 192 с.

11. Максимчук В.Ю., Кузнецова В.Г., Вербицький Т.З. та ін. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат. - Київ: Наук, думка,- 2005. - 256 с.