гравірозвідка

Застосування геофізичних методів для пошуків, розвідки і розробки природного газу зі сланцевих порід

Розглянуто поняття „сланцевого газу”, як природного газу зі сланцевої породи та його загальні характеристики. На основі аналізу досвіду США встановлено залежність петрофізичних властивостей сланцевої породи від їх потенційної газонасиченості. Проведено моделювання сейсмічних ефектів, які виникають після проведення гідророзриву пласта. Обґрунтована можливість застосування геофізичних методів при пошуках, розвідці і розробці родовищ природного газу зі сланцевих порід, в тому числі, і для території України.

До питання відновлення потенціалу та його похідних на границі області, яка включає джерела

В даній роботі досліджена двоїста природа потенціалу сили тяжіння. Доведено, що інтегральні представлення потенціалу сили тяжіння є дзеркальним відображенням тих самих представлень для класу гармонічних функцій. Отримано інтегральні рівняння, котрі дозволяють відновлювати потенціал і його похідні на границі області, що включає джерела, як частковий випадок.

Пошуки родовищ нафти і газу комплексом граві-магніторозвідки

Розглядаються питання пошуків родовищ нафти і газу граві-магніторозвідкою в Середньокурінській западині Азербайджану. Показано, що граві-магнітні аномалії, які асоціюються з покладом нафти і газу, утворюються завдяки зменшенню густини та магнітної сприйнятливості порід в області покладів і в субвертикальній зоні над і під покладом. Такі локальні мінімуми в Середньокурінській западині проявляються на фоні граві-магнітних максимумів.

Про глибинну будову Євлах-Агджабедінського прогину Азербайджану за даними гравімагнітометричних досліджень

Мета. Метою досліджень є питання визначення глибини залягання кристалічного фундаменту, з’ясування його структурного положення відносно поверхні мезозою і закономірності розподілу вулканогенних утворень у Євлах-Агджабедінському прогині Азербайджану. Методика. Методика ґрунтується на використанні даних граві- і магніторозвідки, що дають змогу побудувати регресійні рівняння для обчислення глибини залягання фундаменту і побудувати просторове положення вулканогенних утворень.