магніторозвідка

Пошуки родовищ нафти і газу комплексом граві-магніторозвідки

Розглядаються питання пошуків родовищ нафти і газу граві-магніторозвідкою в Середньокурінській западині Азербайджану. Показано, що граві-магнітні аномалії, які асоціюються з покладом нафти і газу, утворюються завдяки зменшенню густини та магнітної сприйнятливості порід в області покладів і в субвертикальній зоні над і під покладом. Такі локальні мінімуми в Середньокурінській западині проявляються на фоні граві-магнітних максимумів.

Про глибинну будову Євлах-Агджабедінського прогину Азербайджану за даними гравімагнітометричних досліджень

Мета. Метою досліджень є питання визначення глибини залягання кристалічного фундаменту, з’ясування його структурного положення відносно поверхні мезозою і закономірності розподілу вулканогенних утворень у Євлах-Агджабедінському прогині Азербайджану. Методика. Методика ґрунтується на використанні даних граві- і магніторозвідки, що дають змогу побудувати регресійні рівняння для обчислення глибини залягання фундаменту і побудувати просторове положення вулканогенних утворень.