рельєф

Візуалізація освітленості ділянок території національного дендропарку «Софіївка» з використанням ГІС-технологій

Метою досліджень є обґрунтування необхідності застосування ГІС-технологій при дослідженні ступеню освітленості садово-паркових насаджень, різнобічна характеристика рельєфу території Національного дендропарку «Софіївка» НАН України шляхом проведення 3D-моделювання та створення на його основі цифрових моделей, пов’язаних з визначенням рівнів інсоляції окремих ділянок території «Софіївки» задля оптимального підбору місць посадки паркової рослинності залежно від потреб конкретних порід, проведення зонування території.

Герб Львова XVII століття: реставрація пам’ятки

 

Герб Львова було знайдено під час археологічних досліджень території костелу Св. Духа у 1987 році. Герб міста вирізьблено з каменю у XVII столітті у стилі Ренесансу. Відомо, що його виконано для Єзуїтської хвіртки і припускають, що він був розміщений над входом. На гербі bзображено браму з левом, яка обрамлена лавровим вінком зі стрічкою, та латинський надпис. Було проведено стилістичний аналіз пам’ятки, досліджено різьбу поліхромію та історію пам’ятки.

Дослідження тектогенезу території басейну середньої течії річки Латориця на основі аналізу базисних поверхонь рельєфу

Продемонстровано можливість дослідження тектонічних процесів гірськоскладчастих областей із застосуванням структурної морфометрії та ГІС-аналізу. Наведено результати аналізу базисних по­верхонь, побудованих за різномасштабними топографічними картами. Виявлено характер взаємозв’язків між орографічними формами, тектонічними та вулканічними структурами у межах Карпатського модельного полігону.

Застосування штучних нейронних мереж для класифікації ділянок поверхні з певним рельєфом

Мета досліджень. Головною метою досліджень є аналіз рельєфу різних поверхонь, а саме: виділення на загальній поверхні окремих ділянок певної форми, наприклад, схилів, що орієнтовані у заданому напрямку. Мета роботи – використання штучних нейронних мереж (ШНМ) для розв’язку задачі класифікації, яка полягає у створенні бінарного класифікатора та дослідження точності його роботи. Методика. Дослідження виконувались на ділянці земної поверхні.