Візуалізація освітленості ділянок території національного дендропарку «Софіївка» з використанням ГІС-технологій

https://doi.org/10.23939/istcgcap2022.96.024
Надіслано: Травень 17, 2022
1
Національний університет "Львівська політехніка"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва
3
Кафедра землевпорядкування та кадастру, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва
5
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва
6
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва
7
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва

Метою досліджень є обґрунтування необхідності застосування ГІС-технологій при дослідженні ступеню освітленості садово-паркових насаджень, різнобічна характеристика рельєфу території Національного дендропарку «Софіївка» НАН України шляхом проведення 3D-моделювання та створення на його основі цифрових моделей, пов’язаних з визначенням рівнів інсоляції окремих ділянок території «Софіївки» задля оптимального підбору місць посадки паркової рослинності залежно від потреб конкретних порід, проведення зонування території. Для визначення освітленості ділянок території парку «Софіївка» використано топографічні карти масштабу 1:10000, застосовано ГІС-технології, зокрема створено 3D-моделі різних характеристик рельєфу та використано пакет програм SURFER. На прикладі уманського дендропарку «Софіївка» розглянуто використання ГІС-технологій для аналізу освітленості для вибору ділянок при розробленні проєктів та експлуатації парків і їхніх насаджень. Освітленість певних ділянок території дозволяє при створенні проєктів відповідним чином розмістити об’єкти (садово-паркові насадження, будівлі тощо). Зокрема, для парків ГІС-технології дозволяють підібрати відповідні місця для певних порід. Оскільки кількість світла, що потрапляє на задану ділянку, залежить, головним чином, від її рельєфу, а для невеликої ділянки визначається її нахилом та орієнтацією, то з використанням цифрової моделі рельєфу й пакету програм SURFER розв’язано вказані задачі. Вперше з використанням топографічної карти масштабу 1:10000 із січенням рельєфу 1 м створено цифрову модель Національного дендропарку «Софіївка» НАН України. На її основі вперше  побудовані 3D-модель рельєфу території парку, моделі крутизни схилів, експозиції та освітленості окремих ділянок. Пропоновані зображення наочно показують усі особливості рельєфу у зв’язку з рівнем інсоляції, тобто освітленістю території, що є необхідним для потреб садово-паркових господарств. В результаті виконаних експериментальних досліджень з використанням ГІС-технологій доведено можливість та необхідність зонувати територію парку за освітленістю. Зонування освітленості території за ЦМР дозволяє підбирати місця посадки паркової рослинності залежно від їх оптимальної потреби. Запропонована методика сприяє в цілеспрямованому підборі та розмаїтості в насадженнях.selection and diversity in plantations.

 1. Горлачук В. В., Рудий Р. М., Кравець О. Я. Вплив експозиції земельних ділянок на їхні екологічні характеристики та грошову оцінку. Наукові праці: науковий журнал. ЧНУ ім Петра Могили, т. 312, вип. 300. Миколаїв, 2018.
 2. Левченко О. М. Шинкаренко Г. А. Визначення величини денного накопичення сонячної енергії на ділянках реальної місцевості. Волинський математичний вісник, вип. 7. 2000. С. 101-106.
 3. Левченко О., Шинкаренко Г. Знаходження розподілу денної порції сонячної енергії на території Львівщини. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збір. наук. праць. Львів: Ліга-Прес, 2002. С. 317-322.
 4. Левченко О., Шинкаренко Г. Моделювання процесів поглинання сонячної енергії ділянками реальної місцевості. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Міжвід. наук.-тех. збір., вип. 63. Львів, 2003. С. 241-245. https://science.lpnu.ua/istcgcap/all-volumes-and-issues/volume-63-2003/s...
 5. Мельничук, Н. Я., & Геник, Я. В. (2019). Ландшафтно-екологічні особливості формування зелених насаджень у Львівській урбоекосистемі. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 9-14. https://doi.org/10.36930/40290901
 6. Мельничук Н. Я., Геник Я. В., Мельничук С. П., Паславський, М. М. Природні процеси розвитку та взаємовідносини компонентів садово-паркових екосистем в урбанізованому середовищі. Науковий вісник НЛТУ України30(1). 2020. С. 60-65. https://doi.org/10.36930/40300110
 7. Рудий Р., Кравець О., Кравець Я., Приймак Д., Соловей Г. Класифікація земельних угідь за елементами рельєфу. Сучасні  досягнення  геодезичної  науки  та  виробництва, вип. 2 (24). Львів: Видавництво  національного  університету  „Львівська  політехніка”, 2012. С. 151–154. https://vlp.com.ua/taxonomy/term/3238
 8. Рудий Р. М., Кисельов Ю. О., Кравець О. Я. До аналізу зсувних процесів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» з використанням ГІС-технологій. Вісник Уманського національного університету садівництва, № 2. 2020. С. 130–133. https://doi.org/10.31395/2310-0478-2020-2-130-133
 9. Чаплоуцький А. М., Мельник О. В. Освітленість крони яблуні залежно від способу і строку обрізування. Зб. наук. праць УНУС, вип. 86, ч. 1. 2014. С. 323. https://journal.udau.edu.ua/assets/files/86/agro/ukr/5.pdf
 10. Чаплоуцький А. М., Мельник О. В. Параметри крони дерев яблуні залежно від способу та строку обрізування. Зб. наук. праць УНУС, вип. 88, ч.1. 2016. С. 218–224. https://journal.udau.edu.ua/assets/files/88/agro/ukr/27.pdf
 11. Busygin B. S., Korotenko G. M., Nikulin S. L., Garkusha I. M., Sergieieva K. L. Dataware and software for the creation of a national internet center of monitoring and data analysis for agriculture of Ukraine. Scientific Bulletin of National Mining University. Dnipro, 2016. Р. 115-125. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201701872
 12. Rudyi R. M., Kyselov Iu. O., Kravets O. Ia., Borovyk P. M., Melnyk M. V. Use of GIS technologies to determine the light of garden plants. International Conference of Young Professionals “Geoterrace-2021” https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K3002
 13. Samoilenko V., Dibrova I. Geoecological Situation in Land Use. Environmental Research, Engineering and Management, vol. 75, issue 2. 2019. P. 36–46. https://doi.org/10.5755/j01.erem.75.2.22253
 14. Sánchez-Navarro, A.; Jiménez-Ballesta, R.; Girona-Ruiz, A.; Alarcón-Vera, I.; Delgado-Iniesta, M.J. Rapid Response Indicators for Predicting Changes in Soil Properties Due to Solarization or Biosolarization on an Intensive Horticultural Crop in Semiarid Regions. Land 2022, 11, 64. https://doi.org/10.3390/land11010064
 15. Stapleton J. J., Wilen Ch. A. & Molinar R. H. Soil solarization for gardens and landscapes. Pest Notes, 2019, 5.
 16. Svetlitchnyi A. A., Plotnitsky S. V., Stepovaya O. Y. Spatial distribution of soil moisture content within catchments and its modelling on the basis topographic data. Journal of Hydrology, № 277. 2003. Р. 50-60. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00083-0
 17. Yosoon Choi, Jangwon Suh & Sung-Min Kim. GIS-Based Solar Radiation Mapping, Site Evaluation, and Potential Assessment: A Review. Applied Sciences 2019, 9, 1960; https://doi.org/10.3390/app9091960

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => _iJyIifoX3dir_OfjvjFMO255vBIPLKO06_qsnu08oU [:db_insert_placeholder_1] => _iJyIifoX3dir_OfjvjFMO255vBIPLKO06_qsnu08oU [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:29639;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 11:16:43.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679905003 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).