карбон

Етапи геодинамічного розвитку території Львівсько-Волинського камʼяновугільного басейну

Метою даної роботи є аналіз геодинамічних процесів початку утворення, геологічного розвитку і післякарбонових змін кам’яновугільних відкладів Львівсько-Волинського басейну. Методика. Методика ґрунтується на основі комплексних історико-геологічних і фаціальних досліджень та включає співставлення потужностей і поширення різновікових відкладів регіону і проведення динамічного аналізу формування кам’яновугільних відкладів басейну.

Застосування сейсмофаціального аналізу для виявлення карбонатних і теригенних акумулятивних об'єктів у відкладах середнього і нижнього карбону (південна прибортова зона ДДЗ)

Наводяться результати сейсмофаціальних досліджень карбонатних і теригенних відкладів середнього і нижнього карбону південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (Ливенське газоконденсатне родовище і Бритайська-Північно-Герсеванівська ділянка). При інтерпретації отриманих результатів  були закартовані акумулятивні об'єкти у карбонатних і теригенних відкладах.