Застосування сейсмофаціального аналізу для виявлення карбонатних і теригенних акумулятивних об'єктів у відкладах середнього і нижнього карбону (південна прибортова зона ДДЗ)

2013;
: pp. 51 - 53
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.051
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Ю.БІ. СЕЙСМІК ЮКРЕЙН, ТОВ
2
Ю.БІ. СЕЙСМІК ЮКРЕЙН, ТОВ

Наводяться результати сейсмофаціальних досліджень карбонатних і теригенних відкладів середнього і нижнього карбону південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (Ливенське газоконденсатне родовище і Бритайська-Північно-Герсеванівська ділянка). При інтерпретації отриманих результатів  були закартовані акумулятивні об'єкти у карбонатних і теригенних відкладах.

1. Атлас родовищ нафти і газу України. Том I. Східний нафтогазоносний регіон/ Гол. ред. В.О. Федишин. – Львів: УНГА, 1998.
2. Несіна Н.І., Здоровенко М.М., Шкроб Т.М., Дяченко К.Ф. Візейський карбонатний ма¬сив на Ливенській структурі (центральна частина південної прибортової зони ДДЗ) // "Геолог України" – 2012, - № 1-2 (37-38), – С. 83-87.