Бориславсько-Покутська зона Передкарпатського прогину

Вибір інформативних показників оцінки перспектив нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району

Вивчено та проаналізовано показники геологічної будови та нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району. За допомогою методів математичної статистики (t-критерію Стьюдента) визначено ступінь їх впливу на характер нафтогазоносності структур. Встановлено, що структурний фактор і віддаль від осі локальної структури до глибинного розлому є визначальними при прогнозі нафтогазоносності локальних об’єктів нафтопромислового району.