Вибір інформативних показників оцінки перспектив нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району

2013;
: pp. 48 - 50
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.048
Надіслано: Липень 25, 2013
Автори:
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Вивчено та проаналізовано показники геологічної будови та нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району. За допомогою методів математичної статистики (t-критерію Стьюдента) визначено ступінь їх впливу на характер нафтогазоносності структур. Встановлено, що структурний фактор і віддаль від осі локальної структури до глибинного розлому є визначальними при прогнозі нафтогазоносності локальних об’єктів нафтопромислового району.

1. Вуль М.А, Гаврило В.М., Полухтович Б.М. та ін. Сучасний стан ресурсної бази вуглеводнів у нафтогазоносних регіонах України // Газ і нафта. – 2006. – № 11. – С. 32-36.
2. Самойленко М.І., Кузнєцов А.І., Костенко О.Б. Теорія ймовірностей. – Підручник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 194 с