механізм вогнища землетрусу

Фокальний механізм індукованого землетрусу 2015-06-13 (Альберта, Канада), визначений шляхом обернення хвильових форм

Розуміння механізму вогнища індукованих землетрусів важливе аби уміти відрізняти їх від природних. Основною метою нашого дослідження було виявлення параметрів фокального механізму, які з найбільшою ефективністю можна використати для ототожнення індукованих землетрусів. Досліджується також можливість визначення цих параметрів за даними обмеженої кількості станцій, або й навіть однієї.

Визначення різницевих координат і механізму вогнища землетрусів поблизу с. Тросник у Закарпатті протягом 2013-2015 рр.: Методичні аспекти та аналіз результатів

Координати вогнищ серії слабких (1,0<ML<2,5) схожих між собою (повторних) землетрусів, що відбувалися протягом 2013-2015 рр. поблизу с. Тросник на півдні Закарпаття визначено за їхніми різницевими (диференційними) вступами на українських, словацьких, угорських і румунських станціях з одночасним визначенням т.зв. епіцентрально-специфічних станційних поправок.

Механізм вогнища Берегівського землетрусу 23 листопада 2006 р.

Вперше для району Закарпаття отримано розв'язок механізму вогнища відчутного землетрусу. Землетрус відбувся під дією горизонтальних сил стиснення, орієнтованих у широтному напрямку й близгоризонтальних сил розтягування субмеридиональної орієнтації. Тип переміщення у вогнищі  – зсуво-насув.

Застосування матричного методу в обернених задачах з використанням реальних записів

Наводяться результати розв’язання оберненої задачі для землетрусу, що відбувся 24.10.2012, 03:13:40.501 (φ = 48.1676˚, λ = 23.6525˚, h = 5км). Зроблено порівняння побудованих механізмів вогнища землетрусу графічним методом та за отриманими кутами орієнтації площини розриву в оберненій задачі. Виконано порівняльний аналіз реальних сейсмограм із синтетичними, побудованими за отриманим тензором сейсмічного моменту.

Порівняльний аналіз повторних землетрусів в Закарпатті 06.01.2012 р. і 10.01.2012 р.

Представлено результати побудови механізмів вогнищ для подій зі схожими хвильовими формами: 06.01.2012р. (φ=48.5309˚, λ=23.8365˚, h=5.1км), 10.01.2012р. (φ=48.5367˚, λ=238378˚, h=5.7км). Механізми побудовано графічним методом, використовуючи повні записи із станцій і протоколи про ці події. Визначено спектральні параметри вогнищ землетрусів.