магнітні варіації

Моніторинг та аналіз низькочастотного техногенного магнітного шуму в м. Київ

В даній публікації викладені результати досліджень змінного магнітного поля техногенного походження в м. Київ. Вперше експериментально досліджена техногенна складова магнітного поля в частотному діапазоні 10-6Hz – 1 Hz. Показано, що джерела техногенних варіацій величиною в десятки і сотні нанотесла мають в більшості випадків електричний і феромагнітний характер. Добова ритміка техногенних джерел обумовлюється робочим режимом людей і виробництва.