Моніторинг та аналіз низькочастотного техногенного магнітного шуму в м. Київ

2013;
: pp. 314 - 316
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.314
Прийнято: Липень 26, 2013
1
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

В даній публікації викладені результати досліджень змінного магнітного поля техногенного походження в м. Київ. Вперше експериментально досліджена техногенна складова магнітного поля в частотному діапазоні 10-6Hz – 1 Hz. Показано, що джерела техногенних варіацій величиною в десятки і сотні нанотесла мають в більшості випадків електричний і феромагнітний характер. Добова ритміка техногенних джерел обумовлюється робочим режимом людей і виробництва.

  1. Белокриницкий В.С. Что необходимо знать пользователям мобильных телефонов и компьютеров. – К.: Университет “Украина” − 2009. – 112 с.
  2. “Электромагнитные поля и здоровье человека” – М. – 2003. – 19 с. 1991. – 136 с.
  3. Корепанов В., Беркман Р., Бест А., Лінте Г.-Й., Мар’янюк Я., Реда Я., Паюнпаа К., Рахлін Л. Експериментальні дослідження стабільності ферозондових магнітометрів, Український метрологічний журнал, 1999. − Випуск 3, с. 23-25.
  4. Орлюк М.І. Геофізична екологія — основні задачі шляхи їх розв’язку // Геофиз. журн. – 2001. – т. 23., № 1. – С. 49-59.
  5. Орлюк М.І., Роменець А.О. Магнітне екологічне поле мегаполісу (на прикладі м. Києва) // Екологія і природокористування. – 2004. – Вип. 7. – С. 142-147.
  6. Павлович Н.В., Павлович С.А., Галлиулин Ю.И. Биомагнитные ритмы - Мн.: Университетское,
  7. Резинкина М.М., Пелевин Д.Е., Думанский Ю.Д., Биткин С.В. Ослабление геомагнитного поля в многоквартирных домах различных проектов // Гігієна населених місць. − 2009. – № 54. − С. 209-216.
  8. Тягунов Д.С. Техногенное электромагнитное поле как экологический фактор // Экология урбанизированных территорий. – М. − 2011. – № 2. − С. 45-50.