газосховище

Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ

Розглянута проблема оптимізації сумісної роботи газосховищ у складі газотранспортної системи України. Поставлені задачі і запропоновано алгоритми їх розв’язування. Отримані попередні оцінки потенціалу оптимізації роботи газосховищ та факторів впливу на величину таких оцінок.

Математична модель сумісної роботи газосховищ. Постановка задач

Розглянуто задачу оптимізації сумісної роботи газосховищ в Західному регіоні України в складі газотранспортної системи. Поставлено на реальних даних числові експерименти для отримання попередніх оцінок потенціалу оптимізації та факторів впливу на величину таких оцінок.

The task about optimization of joint action of gas storages in the Western region of Ukraine as a part of the gas transport system is considered. Numerical experiments for receiving the previous estimates of optimization potential and factors of affect on value of such estimates are set with actual data.

Вплив на результати спостереження гравітаційного поля зміни рівня грунтових вод та атмосферних умов на прикладі території Дашавського підземного сховища газу

Наведені результати аналізу впливу на виміряні значення гравітаційного поля атмосферних умов реєстрації та рівня ґрунтових вод при виконанні гравітаційного моніторингу за станом та експлуатацією Дашавського підземного сховища газу. Розглянуто модель та обчислено величини впливу зовнішніх умов на повторні гравіметричні виміри в порівнянні зі змінами, що відбуваються в гравітаційному полі в результаті циклічної роботи газосховища.