поправка

Роль систем припливів глобальних моделей геоїда у визначенні висот методом GNSS-нівелювання

При застосуванні методу GNSS-нівелювання існує багато чинників, які можуть суттєво позначитися на точності визначення висот. В загальному можна виділити ті, які пов’язані з процесом GNSS-спостережень та їх опрацюванням, та ті, які пов’язані з вибором моделі висот геоїда/квазігеоїда. В цій роботі увагу зосереджено на аспектах точності GNSS-нівелювання при виборі глобальних моделей геоїда. Зокрема, для кращого забезпечення точності важливо розуміти яку роль відіграє вибір системи припливів висот глобальних моделей геоїда.

Вплив на результати спостереження гравітаційного поля зміни рівня грунтових вод та атмосферних умов на прикладі території Дашавського підземного сховища газу

Наведені результати аналізу впливу на виміряні значення гравітаційного поля атмосферних умов реєстрації та рівня ґрунтових вод при виконанні гравітаційного моніторингу за станом та експлуатацією Дашавського підземного сховища газу. Розглянуто модель та обчислено величини впливу зовнішніх умов на повторні гравіметричні виміри в порівнянні зі змінами, що відбуваються в гравітаційному полі в результаті циклічної роботи газосховища.