пластичні деформації

Дослідження властивостей гідрогелевих пластин на основі високоестерифікованого пектину

У повідомленні описані особливості фізико-механічних властивостей і абсорбційної спроможності гідрогелів, отриманих на основі високоестерифікованого пектину. На основі ряду експериментальних даних продемонстровано взаємозв’язок між цими величинами та зроблена спроба пояснити отримані залежності через морфологію гідрогелю та механізм його формування.

Утворення залишкових напружень та їх залежність від технологічних параметрів процесу механічної обробки деталей

Розглянуто технологічні можливості управління залишковими напруженням під час механічного оброблення за рахунок виправлення спотвореної структури обробленої поверхні деталей машин зміною вектора швидкості різання на чорнових і чистових операціях обробки.

Структура і динаміка зон горизонтального зсуву (за результатами фізичного моделювання і польових досліджень

Наведено результати досліджень (передусім шляхом фізичного моделювання) поширених текто­нічних процесів – утворення та розвитку зон горизонтального зсуву (ЗГЗ). Як пластично-в’язкі модельні матеріали використано спеціальні пасти з регульованими реологічними характеристиками, що дало змогу відтворити процеси крихкого руйнування та пластичних деформацій гірських порід, а також процеси перехідних типів.