дирекційний кут

Дослідження точності планів Львова 1844 та 1931 років

Мета цієї роботи - дослідження точності планів Львова 1844 та 1931 років. Методика. Основним критерієм оцінки достовірності стародавніх карт є дослідження їх геометричної точності, яка визначається величинами похибок, що виникають при вимірюванні довжин, кутів, координат та інших картометричних характеристик.

Помилка дирекційного кута сполучних сторін мережі лінійно-кутової тріангуляції, прокладеної між твердими пунктами

Про точність дирекційного кута в середині лінійно-кутового ряду з геодезичних квадратів, прокладеного між сторонами з вихідними дирекційними кутами

Оцінка точності елементів лінійно-кутового ряду, що складається у з геодезичних квадратів, прокладеного між вихідними пунктами