загально-земний еліпсоїд

Про зменшення збурюючого потенціала у випадку переходу на регіональний еліпсоїд

Виведений і обчислений коефіцієнт пропорційності, що обурює потенціалу щодо регіонального та загальземного еліпсоїдів. Показано, що при заміні загальземного еліпсоїда регіональним (найкращим чином підходить для території України) величина основного члена обурює потенціалу зменшиться майже в 15 разів, а величина його залишкового члена - майже в 3000 разів.