Про зменшення збурюючого потенціала у випадку переходу на регіональний еліпсоїд

1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”

Виведений і обчислений коефіцієнт пропорційності, що обурює потенціалу щодо регіонального та загальземного еліпсоїдів. Показано, що при заміні загальземного еліпсоїда регіональним (найкращим чином підходить для території України) величина основного члена обурює потенціалу зменшиться майже в 15 разів, а величина його залишкового члена - майже в 3000 разів.

  1. Грушинский Н.П. Теория фигуры Земли. - М.: Физматгиз, 1963. - 446с.
  2. Мориц Г. Современная физическая геодезия. Пер. с англ. - М.: Недра, 1983. - 392 с.
  3. Согор А.Р. Узгодження параметрів референц-еліпсоїда з даними про регіональне гравітаційне поле: Автореф. дис. канд. техн. наук. Львів, 1996. - 18 с.
  4. Согор А.Р. Зменшення величини редукції сили ваги при заміні загально-земного еліпсоїда регіональним. Збірник наукових праць конференції "Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва в Україні". Львів, 1997. с. 36-38