розподіл густини Землі

Радіальний розподіл густини Землі на основі моделі Лежандра-Лапласа

Відоме рішення рівняння Клеро у формі закону Лежандра-Лапласа, використане для параметризації радіального розподілу густини Землі в рамках гідростатично-адіабатичної теорії. Відзначений радіальний розподіл густини розглянутий в двох варіантах: як неперервний та як кусково-неперервний. В результаті були одержані рекурентні формули (для планети із сферичною стратифікацією), які дають розв'язок прямої і оберненої задач на основі сейсмічних і астрономо-геодезичних даних. Отриманий кусково-неперервний радіальний розподіл добре погоджується з моделлю густини PREM.