Радіальний розподіл густини Землі на основі моделі Лежандра-Лапласа

1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Відоме рішення рівняння Клеро у формі закону Лежандра-Лапласа, використане для параметризації радіального розподілу густини Землі в рамках гідростатично-адіабатичної теорії. Відзначений радіальний розподіл густини розглянутий в двох варіантах: як неперервний та як кусково-неперервний. В результаті були одержані рекурентні формули (для планети із сферичною стратифікацією), які дають розв'язок прямої і оберненої задач на основі сейсмічних і астрономо-геодезичних даних. Отриманий кусково-неперервний радіальний розподіл добре погоджується з моделлю густини PREM.

  1. Abrikosov, О. A. (2000) On the stable determination of some Earth's radial density models Geodynamics, n.1(2), 1999, 11-17.
  2. Bnllen K.E. (1975) The Earth's Density. Chapman and Hall, London.
  3. Darwin G. (1884) On the figure of equilibrium of a planet of heterogeneous density. Proceeding of the Royal Society, Vol. XXXVI, 158-166.
  4. Dziewonski A.M. and Anderson D.L. (1981) Preli­minary reference Earth model. Physics of the Earth and Planetary Interiors, Vol. 25, 297-356.
  5. Marchenko A.N. (1999) Simplest solutions of Clairaut's equation and the Earth's density model. In: "Quo vadis geodesia... ?" Festschrift for Erik W. Grafarend on the occasion of his 60th birthday (F. Krumm and V.S. Schwarze, Eds ). Universitat Stut­tgart, Technical Reports Department of Geodesy and Geoinformatics, Report Nr. 1999.6-2, 303-311.
  6. Marchenko, A.N. (2000) Earth's radial density profi­les based on Gauss' and Roche's distributions. Bolletino di Geodesia e Scienze Affini. vol LIX n.3. 201-220.
  7. Moritz H. (1990) The Figure of the Earth. Theoretical Geodesy and Earth's Interior, Wichmann Karls­ruhe, 1990.