коваріаційна матриця

Про визначення параметру регуляризації у варіаційній задачі обробки даних

Розглянуті три різні принципи визначення параметру регуляризації у варіаційній задачі обробки даних. Ці принципи групуються лише на властивостях коваріаційних мариць й трактуються як аналогії традиційних принципів нев'язки, квазірозв'язку та згладжуючого функціоналу. Класичний випадок середньої квадратичної колокації (з параметром реруляризації, рівним 1) був одержаний як один з коренів рівняння що відповідає принципу нев'язки.