Про визначення параметру регуляризації у варіаційній задачі обробки даних

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуті три різні принципи визначення параметру регуляризації у варіаційній задачі обробки даних. Ці принципи групуються лише на властивостях коваріаційних мариць й трактуються як аналогії традиційних принципів нев'язки, квазірозв'язку та згладжуючого функціоналу. Класичний випадок середньої квадратичної колокації (з параметром реруляризації, рівним 1) був одержаний як один з коренів рівняння що відповідає принципу нев'язки.

  1. Horn R.A., and Johnson C.R. (1986) Matrix Analysis. Cambridge University Press: Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney.
  2. Moritz H. (1980) Advanced Physical Geodesy, H. Wichmann, Karlsruhe, 1980.
  3. Morozov V.A. (1987) Regular Methods for Solution of Ill-posed Problems. Nauka: Moscow. (In Rus­sian).
  4. Neyman Yn.M. (1979) Variational Method of Physi­cal Geodesy Nedra: Moscow. (In Russian).
  5. Tikhonov A.N., and Arsenin V.Ya. (1986) Methods of Solution of III-posed Problems. Nauka: Mos­cow. (In Russian).
  6. Rapp R.H., Nerem R. (1995) A joint GSFC/DMA project for improving the model of the Earth's gravitational field. Gravity and Geoid, Springer- Verlag, Berlin Heidelberg, P. 413-422.