пластичність гірських порід

Пластичність гірських порід в геодинамічних побудовах та її залежність від всестороннього тиску і стресу

В роботі аналізується залежність реологічних властивостей фанерозойских породних комплексів від стресових тектонічних сил і всебічних тисків з урахуванням даних експериментального досліджень. На основі рішення двовимірних задач термо-еласто-пластичності отримані поля напружень і деформацій, які доводять залежність всебічних тисків і, як наслідок, пластичності гірських порід від рівня односпрямованих тектонічних сил (бічних переміщень).