помилки

Про найвигіднішу форму трикутника в ланці просторової тріангуляції для передачі астрономічних координат і азимута

Дослідження впливу психофізіологічних факторів спостерігачів на результати геометричного нівелювання

Досліджується психофізіологічний стан спостерігачів при проведенні геометричного нівелювання. Встановлено, що коефіцієнт ентропії кожного спостерігача дає репрезентативну характеристику його стану при проведенні вимірювань. Складені для кожного спостерігача рівняння регресії дозволяють обчислювати систематичні помилки при проведенні нівелювання, а виправлені цими поправками виміряні перевищення підвищують точність нівелювання.