геодезичні координати

Проблема визначення геодезичного центру України в контексті еволюції центрографічних досліджень

Мета. Метою досліджень є обґрунтування наукового й практичного значення обчислення центрів територій держав і реґіонів, проведення історичного огляду центрографічних досліджень у світі й в Україні в контексті еволюції їх методики, встановлення геодезичних координат множини точок, що лежать на лінії  сухопутного Державного кордону і береговій лінії морів та визначення центру ваги території України як центру тяжіння ламаного полігона, утвореного контурами території держави (геодезичного центру України). Методи.

Про обчислення диференціальних поправок геодезичних і астрономічних координат і азимутів в просторовій триангуляції

Використання двочастотних GNSS спостережень для визначення параметрів іоносфери

Досліджено кореляційний зв'язок між даними вимірювання геодезичних координат і даними, які описують локальний стан земної поверхні і навколоземного простору. Для виявлення можливого зв'язку між коливальними складовими геодезичних координат обчислені автокореляційні інтеграли і взаємні кореляційні інтеграли функцій для певного періоду часу. Побудовано графіки автокореляційних інтегралів і досліджуваних функцій.