Проблема визначення геодезичного центру України в контексті еволюції центрографічних досліджень

https://doi.org/10.23939/istcgcap2021.93.042
Надіслано: Березень 17, 2021
1
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва
2
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва
3
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва
4
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва
5
Кафедра геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва

Мета. Метою досліджень є обґрунтування наукового й практичного значення обчислення центрів територій держав і реґіонів, проведення історичного огляду центрографічних досліджень у світі й в Україні в контексті еволюції їх методики, встановлення геодезичних координат множини точок, що лежать на лінії  сухопутного Державного кордону і береговій лінії морів та визначення центру ваги території України як центру тяжіння ламаного полігона, утвореного контурами території держави (геодезичного центру України). Методи. При обчисленні геодезичного центру України використано, у власній інтерпретації авторів, методику визначення центру ваги території, запропоновану Ж.-Ж. Аффольде й апробовану ним при встановленні центру Європи. Результати. Історія центрографічних досліджень нараховує понад 250 років, але тільки в останні пів сторіччя вони набули власне наукового характеру, ставши на міцну геодезичну базу. Наведено основні віхи у становленні центрографічного напрямку в контексті визначення центрів територій низки провідних держав світу й еволюції методики досліджень. Встановлено, що необхідно розрізняти геометричний, географічний і геодезичний центри територій, що розрізняються за способом визначення й рівнем точності, продиктованим вимогами до проведення обчислень. Кожен із визнаних центрів території України має власне значення та обґрунтування. Наукова новизна. Здійснено історичний огляд визначення центрів територій у світі й в Україні. Запропоновано метод обчислення центру ваги території України, як центру ламаного полігона, утвореного її контурами, в тому числі сухопутним Державним кордоном і береговою лінією. Запроваджено поняття «геодезичний центр» для позначення центру ваги території, що описує багатокутну, в тому числі неправильну, фігуру. Встановлено місце розташування й точні координати геодезичного центру України, локалізованого в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Практичне значення. Уточнення місцезнаходження центрів територій має значення  з погляду оптимізації розміщення об’єктів виробництва та інфраструктури, а також як потенційних об’єктів туризму. Методики, застосовані при обчисленні центрів території України, можуть бути використані не лише при проведенні аналогічних досліджень для адміністративних областей, а й новоутворених районів, об’єднаних територіальних громад тощо.

 1. Гашков С. Б. Центры тяжести и геометрия. Москва: МЦНМО, 2015. 64 с.
 2. Грицевич В. С. Про географічний центр України та її середину. Краєзнавство. Географія. Туризм, № 44 (289). 2002. С. 12-13.
 3. Грицевич В. Центрографія України: історія і перспективи. Історія української географії, т. 2, вип. 8. 2003. С. 115-119.
 4. Закони України. Інформаційно-правовий портал. URL: https://web.archive.org/web/20111111122726/http://uazakon.com/document/fpart46/idx46676.htm
 5. Заставний Ф. Д. Географія України: в 2-х т. Львів: Світ, 1994. 472 с.
 6. Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Дьогтяр А. М. Визначення географічного центру України. Вісник геодезії та картографії, №1. 2002. С. 29–33.
 7. Корнус А. О. Про географічний центр Сумської області. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Географічні науки, вип. 2. 2011. С. 69-74.
 8. Менделеев Д. И. К познанию России. Москва: Айрис Пресс, 2002. 561 с.
 9. Остапчук С. М., Німкович Р. С. Визначення географічного центру території (на прикладі Рівненської області та її адміністративних районів). Вісник Національного університету водного господарства і природокористування, вип. 4 (80). Серія «Технічні науки». 2017. С. 178-185.
 10. Печенюк О. О. Вища геодезія. Частина 1. Чернівці: Рута, 2006. 99 с.
 11. Рудницький С. Л. Огляд національної території України. Чому ми хочемо самостійної України?. упор., передмова О.І. Шаблія. Львів: Світ, 1994. С. 209-270.
 12. Суховоля (Польща). URL: www.crwflags.com
 13. Шевченко В. О. Географічний центр України. Енциклопедія сучасної України : у 30 т / ред. кол. : І. М. Дзюба [та ін.]; НАН України, НТШ.  К.: [б. в.], Т. 5. 728 с.
 14. Шевченко В. О. Центризм та центричність в географії. К.: Ніка – Центр, 2006. 160 с.
 15. Шевченко В. О. Географічний центр України. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29106
 16. Affholder, J.-G. (1991). Les centres de la France… et d’ailleurs, aspects techniques et médiatiques. In Jacqueline Feldman, Gérard Lagneau, Benjamin Matalon, eds. Moyenne, Milieu, Centre, histoires et usages. Paris: EHESS. Р. 333–354.
 17. Affholder, J. G. (2003). Une nouvelle détermination du pôle des terres émergées. Le Monde des Cartes (revue du Comité Français de Cartographie), n°176, juin 2003. Р. 49–65.
 18. Department of the Interior Geological Survey (1964).
 19. Hilgard J. E. (1872). The advance of population in the United States. Scribner Monthly, #4. 214 p.
 20. Kokmeijer E. (2008). Explication du calcul du centre géographique (Jean-Jacques Affholder, 1929). Un résumé du monde. 371 p.
 21. Mittelpunkt Deutschlands. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelpunkte_Deutschlands.