православна церква

Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки

У статті, крізь призму православно-богословської думки сьогодення, розглянуто
феномен глобалізації. Автор намагається знайти відповідь на питання – наскільки, на
думку науковців та богословів, взаємопов’язані між собою процеси глобалізації та
секуляризації у сучасному суспільстві. Особливу увагу приділено ідеології «NewAge», що
стала основою одного з найпоширеніших, нетрадиційних релігійних рухів епохи
глобалізму. У висновках стверджується, що сучасна Православна Церква позиціонує

Міжконфесійні змагання як вияв права українського народу на власні національні ідентичність і державність (остання чверть ХVI – перша половина XVII ст.)

Міжконфесійний чинник розглянуто як форму суспільно-політичної боротьби тогочасних інтелектуалів за відстоювання прав українського народу на власні національну ідентичність й національну державність. Наголошено на тому, що у ході полемічної боротьби поняття “русь” (себто – українці) і “православна віра” набувають тотожного змісту. Проводиться думка, що ідея верховенства в українському суспільстві духовної влади – влади православної церкви була єдино можливою у тогочасних умовах формою реалізації національної державності.