експертиза

Особливості судово-медичної експертизи речових доказів біологічного походження

Визначено поняття та суть судово-медичної експертизи речових доказів. Визначено
основні об’єкти судово-медичної експертизи речових доказів. Окреслено основні
завдання судово-медичної експертизи речових доказів. Наведено особливості іденти-
фікації особи за біологічними дослідженнями

Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання

У роботі викладено наявну технологію проведення експертизи якості матеріалів для дистанційного електронного навчання. Наведені правила та механізми, що дають змогу скоротити витрати часу під час проведення експертиз. 

Особливості висновків, які виносяться експертами

Поняття “експертиза” сприймається як визначення відповідності якісних і кількісних характеристик об’єкта встановленим нормам, бажаному рівню. Об’єкт, що піддається експертизі, перевіряють на відповідність його встановленим чи бажаним параметрам. Отже, експертиза – це передусім перевірка, дослідження й вирішення за участю досвідчених людей питання, що вимагає спеціальних знань. У сучасних умовах необхідність проведення експертизи постає у різних напрямах і ланках людської діяльності. Ці фактори зумовлюють різноманітність експертиз, що здійснюються у будьякій галузі суспільної діяльності.

Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки

У статті висвітлено поняття та сутність планування розслідування злочинів у галузі економіки. Проаналізовано наукові розробки проблеми планування розслідування злочинів у кримінальній реалізації. Окремі ознаки економічних злочинів є впевненими, що необхідно враховувати при складанні плану їх розслідування. Основні обов'язкові учасники планування розслідування злочинів окреслені в галузі економіки.