висоти геоіда

Побудова поля аномалій сили ваги та висот геоїда методом швидкого перетворення Фур‘є

Висота геоідів та аномалія гравітації в Чорному морі обчислюються з альтиметричних даних ERS-1, ERS-2, TOPEX / POSEIDON, GFO, ENVISAT, JASON-1. Геоідові висоти і аномалія гравітації в Чорному морі обчислюються за точкою сітки 1 'x 1' методом БПФ.

 

Про встановлення системи висот на регіон Антарктики

Розв’язано задачу приведення висот гравіметричного квазігеоїда до среднього рівня океану  в регіоні Антарктики, заданого усередненими даними CorSSH шести альтиметричних місій (1992 – 2007 рр). У результаті побудови альтиметро-гравіметричного квазігеоїда отримано значення потенціалу W0. Сукупність цих результатів може використовуватись для введення регіональної системи висот, яка зв’язана з гравітаційним полем Землі.