Побудова поля аномалій сили ваги та висот геоїда методом швидкого перетворення Фур‘є

1
Національний університет "Львівська політехніка"

Висота геоідів та аномалія гравітації в Чорному морі обчислюються з альтиметричних даних ERS-1, ERS-2, TOPEX / POSEIDON, GFO, ENVISAT, JASON-1. Геоідові висоти і аномалія гравітації в Чорному морі обчислюються за точкою сітки 1 'x 1' методом БПФ.

 

1. Марченко О.М., Тартачинська З.Р., Якимович О. Регіональне поле аномалій сили ваги і середньої поверхні Чорного і Азовського морів за даними альтиметричних місій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”, Львів, 2003.– С.89–94.  

2. Марченко О.М., Ярема Н.П. Визначення середніх рівнів Балтійського і Чорного морів та їх зміна з часом  // Вісник геодезії та картографії”, №6,  2006, Алушта (Україна, Крим). – С.2–9.  

3. Марченко О. М., О. В. Кучер, О. В. Ренкевич // Результати побудови квазігеоїда УКГ2006 для регіону України // Вісник геодезії та картографії. – Київ, 2007, №2. – С.3–13.

4. Marchenko A.N.,Tartachynska Z.R., Zablotskyj F.D., Zazulyak P.M. Geoid heights and gravity anomalies from satellite altimetry and BGI gravimetry data in the Mediterranean sea area . – Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”, Львів, 2004. – С.27–40.

 5. Marchenko A.N. Parameterization of the Earth’s gravity field. Point and line singularities. –Lviv Astron Geod Soc, 1998. – 150 p.

6. Michel G. Sideris. Geoid determination by FFT techniques. – International school foe the determination and use of the geoid, Budapest, Hungary, January 31 – February 4, 2005. 

7. Moritz H. Advanced physical geodesy,–Wichmann, Karsruhe, 1980. 468 p 

8. Nikolaos K. Pavlis, Simon A. Holmes, Steve C. Kenyon, and John K. Factor. An Earth Gravitational Model to Degree 2160:EGM2008. – EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, April 13-18, 2008.