еквівалентні висоти

Дослідження закономірностей дії вертикальної рефракції та точності тригонометричного нівелювання над водними поверхнями

Описано результати експериментальних досліджень впливу вертикальної рефракції  на результати тригонометричного нівелювання над водною поверхнею озера м. Бережани. Виявлено закономірності дії рефракції над озером. Запропоновано методи виключення впливу цього фактора.