Дослідження закономірностей дії вертикальної рефракції та точності тригонометричного нівелювання над водними поверхнями

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний Університет "Львівська політехніка"

Описано результати експериментальних досліджень впливу вертикальної рефракції  на результати тригонометричного нівелювання над водною поверхнею озера м. Бережани. Виявлено закономірності дії рефракції над озером. Запропоновано методи виключення впливу цього фактора.

  1. Островський А.Л., Джуман Б.М., Заблоцкий Ф.Д., Кравцов М. Учет атмосферных  влияний на астрономогеодезические измерения. – М.:Недра, 1990. – С.235.
  2. Дрок М.К. Исследования влияния вертикальной рефракции при одностороннем геодезическом нивелировании через водные пространства. Научные записки ЛПИ, серия геодезическая. – Л. – 1961. – №6. – С.154–182.