ГІС Панорама

Створення і оновлення базових картографічних матеріалів з використанням аерокосмічних зображень

Проведені дослідження технології створення та оновлення картографічних матеріалів на основі аерофотознімків за допомогою сучасного програмного забезпечення.

Ц

Особливості практичного використання геоінформаційних технологій для створення віртуальної моделі місцевості

Особливості підготовки даних та вирішення задачі візуалізації 3D цифрової моделі місцевості засобами цифрової фотограмметричної станції «Дельта» та інструментальної ГІС Панорама

Цифрові моделі рельєфу на територію курорту Східниця

У статті розглянуто методи і способи цифрового моделювання рельєфу. Побудовано векторні і растрові цифрові моделі рельефу  гірського Карпатського регіону курорту Східниця в програмах Surfer і ГІСПанорама. Зроблено порівняльний опис ЦМР і практичні рекомендації щодо їх застосування.