Створення і оновлення базових картографічних матеріалів з використанням аерокосмічних зображень

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проведені дослідження технології створення та оновлення картографічних матеріалів на основі аерофотознімків за допомогою сучасного програмного забезпечення.

Ц

1. Державна науково-технічна програма розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки. http://zakon.rada.gov.ua.

2. Українська картографія сьогодні. http://www.ukrmap.com.ua.

3. Агафонов И.Д., Белов В.М., Бурбан П.Ю. Обновление и подготовка к изданию цифровых топографических карт масштаба 1:25000 на ЦФС // Геодезия и картография. – М.: Картгеоцентр-Геоиздат, 2002. – № 5.

4. Гречищев А.В., Кузнецов О.В. Применение российских космических снимков высокого разрешения для изучения Земли и в геоинформатике // Геодезия и картография. – М.: Картгеоцентр-Геоиздат,  2002. – №4.

5. Грицьків Н.З., Фаргал А.М. Використання матеріалів космічного знімання з метою актуалізації картографічної інформації // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва / Зб. наук. праць. Львів: Ліга-Прес.

6. Инструментарий геоинформационных систем / Бусыгин Б.С., Гаркуша И.Н., Серединин Е.С., Гаевенко А.Ю.  – К.: ИРГ “ВБ”, 2000.

7. Чуприна Е.П., Мазаева Н.И. Цифровая технология прямого обновления топографической карты масштаба 1:200000 // Геодезия и картография. М.:  Картгеоцентр-Геоиздат, 2002. – №1.

8. Топографо-геодезична та картографічна діяльність. Законодавчі та нормативні акти. В 2-х ч. Ч. 1. – Вінниця: Антекс, 2000. 9. Дорожинський О.Л., Тукай Р. Фотограмметрія: Підручник. – Львів: Видо Нац. ун-ту Львівська політехніка, 2008.