суд присяжних

Здійснення окремих видів юридичної діяльності в умовах англо-американської правової сім’ї

Проаналізовано дослідження ґенези юридичної діяльності в англо-американській правовій сім’ї на прикладах “материнських” правових систем Англії та США, а також особливості діяльності юристів у різних сферах суспільного життя, різноманітність юридичних спеціальностей, форм і напрямків участі юристів у правотворчості, правозастосуванні, діяльності правоохоронних органів і правозахисних організацій, наданні юридичних послуг.

До питання про суд присяжних за кримінальним процесуальним законодавством україни

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми участі народу у здійсненні правосуддя в Україні. 
Проаналізовано розвиток суду присяжних в Україні як форми участі народу у здійсненні правосуддя на основі континентальної (європейської) та англосаксонської правових систем.