початковий етап розслідування

Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження

Розглянуто питання протидії досудовому розслідуванню на етапі його виявлення
та відкриття кримінального провадження. Окреслено способи протидії розслідуванню
злочинів у сфері службової діяльності під час передачі результатів оперативно-
розшукової діяльності органам досудового слідства.
Запропоновано зміни й доповнення до чинного кримінально-процесуального
законодавства, щодо оперативно-розшукового забезпечення подолання протидії
досудовому розслідуванню на початковому етапі розслідування.

Початковий етап розслідування катувань, що їх вчиняють працівники національної поліції

Досліджено думки різних науковців щодо початкового етапу розслідування загалом та розглянуто початковий етап розслідування катувань, що вчиняють працівники Національної поліції.