наркотичні засоби

Профілактика як захід протидії наркоманії

Розглянуто проблемні питання поширення наркоманії. Акцентовано, що наркоманія за своїми медичними та соціальними наслідками - одна з найбільш пріоритетних проблем сучасності. Наслідки вживання наркотиків для здоров'я людини викликають все більшу стурбованість у всьому світі. Відзначено, що поширення  незаконного вживання наркотичних засобів набуває характеру великомасштабного асоціального явища, що призводить до руйнування фізичного й морального здоров'я нації, її генофонду, правопорядку, інтелектуального й економічного потенціалу нашої країни.

Оновлення міжнародної парадигми регулювання вживання наркотиків: до постановки проблеми

Стаття присвячена аналізу потреби оновлення парадигми правового регулювання вживання наркотиків у контексті появи новітніх глобальних викликів та прав людини нового покоління. Проаналізовано міжнародну базу у сфері протидії обігу наркотиків, зокрема Єдину конвенцію про наркотичні засоби 1961 року, Конвенцію про психотропні речовини та Конвенцію Організації Обєднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів

У статті розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно-
розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення
оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних
засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового
прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії у викритті контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами

Розглянуто сутність міжнародної взаємодії щодо виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями. Визначено правові основи, які регламентують міжнародну взаємодію. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які надають ефективну можливість міжнародної взаємодії. Запропоновано доповнення до окремих нормативно-правових актів, які покращать міжнародну взаємодію щодо виявлення і припинення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються транснаціональними, етнічними та економічними злочинними групами.

 

Взаємодія підрозділів правоохоронних органів України у протидії контрабанді наркотичних засобів: теоретичні та практичні аспекти

Розкрито поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів у протидії контрабанді наркотичних засобів. Визначено особливості та сучасні тенденції злочинності, які спонукають правоохоронні органи до взаємодії. Окреслено основні принципи та форми взаємодії правоохоронних органів у протидії контрабанді наркотичних засобів. Подано окремі пропозиції щодо покращення взаємодії правоохоронних органів у протидії злочинності.

Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів

Розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшу¬кового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

Кримінологічна характеристика студентів внз, які вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи

Охарактеризовано студента ВНЗ, який вчиняє насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи. Окреслено структурні елементи особи студента, що вчиняє насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи. Визначено соціально-демографічні ознаки вчинення злочинів студентами. Охарактеризовано основні чинники, які спонукають студентів ВНЗ до насильства такі, як вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів та психотропних речовин. 

Криміналістична характеристика способів контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи

Розглянуто сутність способів контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи. Окреслено основні характерні особливості вчинення контрабанди наркотичних засобів членами організованих злочинних груп. Визначено способи контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють транснаціональні, етнічні й економічні організовані злочинні групи. Охарактеризовано основні чинники, які впливають на вибір способу вчинення контрабанди наркотичних засобів органі¬зованими злочинними групами.