цифрова камера

CALIBRATION OF QUARTZ ELECTRONIC STOPWATCHERS COMPARISON METHOD USING A DIGITAL CAMERA

Measurement of time intervals with low accuracy on intervals from a few seconds to several hours or days is relevant for some broad applications in various fields of activity. Such measurements are widely used in the technological processes of various enterprises during the preparation and quality control of the preparation of medicines, during the maintenance of technical equipment and mechanisms, chemical technological processes, etc.

Розробка та дослідження БПЛА для аерознімання

Мета. Розробити БПЛА для топографічних аерознімальних цілей та дослідити його особливості і відповідність виконання поставлених завдань. Методика. Науковці Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” та виробничники фірми Abris Design Group послідовно розробляли та досліджували декілька моделей БПЛА з метою створення досконалого зразка, за допомогою якого можливо проводити аерознімання для топографічних цілей. У результаті раніше проведених експериментальних робіт визначено технічні вимоги до створення аерознімальних БПЛА.

Аналіз результатів для створення ортофотопланів та цифрових моделей рельєфу із застосуванням БПЛА TRIMBLE UX-5

Мета. Метою цієї роботи є аналіз та дослідження можливостей безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Trimble UX5 для створення ортофотопланів і цифрових моделей рельєфу (ЦМР), а також виявлення і усунення можливих недоліків під час аерознімання та опрацювання аерознімків. Методика. Перед початком аерознімальних робіт проводилось рекогносцирування місцевості. Для кобрирування та глісади обирали майданчики, які мали відповідні площадні параметри, вказані у технічних характеристиках БПЛА.