Розробка та дослідження БПЛА для аерознімання

https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.01.048
Надіслано: Лютий 28, 2018
1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
4
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
5
Національний університет Львівська політехніка

Мета. Розробити БПЛА для топографічних аерознімальних цілей та дослідити його особливості і відповідність виконання поставлених завдань. Методика. Науковці Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” та виробничники фірми Abris Design Group послідовно розробляли та досліджували декілька моделей БПЛА з метою створення досконалого зразка, за допомогою якого можливо проводити аерознімання для топографічних цілей. У результаті раніше проведених експериментальних робіт визначено технічні вимоги до створення аерознімальних БПЛА. Саме за цими вимогами сконструйовано одну з останніх розробок БПЛА Arrow. Для апробації створеної моделі літака розроблено технологічну схему випробування з метою визначення конструкторських недоліків та отримання відповідних кондиційних матеріалів аерознімання для подальшого опрацювання: створення великомасштабних топографічних планів та ортофотопланів. Результати. У результаті проведення експериментальних робіт із застосуванням БПЛА Arrow виявлено можливі проблеми, пов’язані з запуском БПЛА та наведені засоби їх усунення. В результаті апробаційного аерознімання з БПЛА Arrow отримано 132 знімки з 7 маршрутів. Для проведення оцінки точності визначення координат точок місцевості, на ділянці дослідження замарковано 57 контрольних точок. Координати контрольних точок визначалися під час проведення ПВП GPS-приймачами Trimble R7 у режимі RTK. Після створення ортофотопланів у програмному пакеті Digitals на цих матеріалах виміряні координати вищеозначених контрольних точок і визначені СКП. СКП планових координат становили: mx = 0,19 м,
my  = 0,11 м, що підтверджує можливість створення планів у масштабі 1:2000. Наукова новизна. Розроблено та досліджено БПЛА Arrow, застосування якого дає змогу виконувати аерознімання та опрацьовувати великомасштабні ортофотоплани з необхідною точністю. Практична значущість. Доведено можливість застосування матеріалів, отриманих за результатами аерознімання з БПЛА Arrow, для опрацювання ортофотопланів в масштабі 1:2000.

  1. Галецький В. Аналіз експериментальних робіт з створення великомасштабних планів сільських населених пунктів при застосуванні БПЛА / Галецький В., Глотов В., Колесніченко В., Прохорчук О., Церклевич А. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 76, 2012, с.85-93.
  2. Галецький В. Другий етап експериментальних робіт з аерознімання сільських населених пунктів БПЛА / В. Галецький, В. Глотов, В. Колісніченко, О. Прохорчук, А. Церклевич // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS i GIS технології: зб. наук. матер. XVІІ Міжн. наук.-техн. симпозіуму. – (Алушта, вересень 2012). – Львів. – 2012. – С.274-277.
  3. Глотов В. Аналіз і перспективи аєрофотознімання з БПЛА / В. Глотов, А. Церклевич, В. Колісніченко, О. Прохорчук. // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS i GIS технології: зб. наук. матер. XVІІI Міжн. наук.-техн. симпозіуму. – (Алушта, вересень 2013). – Львів. – 2013. – С.5–10.
  4. Глотов В. Аналіз і перспективи аерознімання з безпілотного літального апарата / В. Глотов, А. Церклевич, О. Збруцький, В. Колісніченко, О. Прохорчук, Р. Карнаушенко, В. Галецький // Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, випуск І(27) – 2014. – с.131-136.
  5. Глотов В. Порівняльний аналіз сучасних методів опрацювання великомасштабних планів / В. Глотов, А. Гуніна // – Міжвідомчий науково-технічний збірник “Геодезія, картографія і аерофотознімання”, Вип. 83– 2016. – с.53-63.
  6. Глотов В. Результати експериментально-випробувальних робіт / В. Глотов, В. Колісніченко //Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS i GIS-технології: зб. наук. матер. XIV Міжн. наук.-техн. симпозіуму. – (Алушта, вересень 2010). – Львів. – 2010. – С.164–169.
  7. Altena B., Goedeme T. Assessing UAV platform types and optical sensor specifications. ISPRS–Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2014, vol. II-5, pp. 17-24.
  8. Hadjimitsis D., Clayton C., Hope V. An assessment of the effectiveness of atmospheric correction algorithms through the remote sensing of some reservoirsInternational Journal of Remote Sensing, 2004, vol.25, vol. 18, pp. 3651–3674.
  9. Mahiny A.S. and Turner B. J. A Comparison of Four Common Atmospheric Correction Methods. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2007, Vol.73, vol. 4, pp. 361–368.
  10. Smith М., Edward J., Milton G. The use of the empiri- cal line method to calibrate remotely sensed data to reflectance. International Journal of Remote Sensing. 1999, Vol.20, no. 13, pp. 2653–2662.